IOEKTA | Creative Unity
Intellectueel eigendom


De creatieve industrie is een van de meeste dynamische economische sectoren. Met goede ideeën en technologieën kunt u nieuwe markten en nieuwe klanten aanboren.

Toegang tot markten waar intellectueel eigendom een belangrijke rol speelt, wordt vooral bepaald door opleiding, vaardigheden, ideeën en persoonlijke capaciteiten en niet zozeer door kapitaal of andere middelen.

Gedurende de eerste fase van een start-up is vaak het innovatieve idee het belangrijkste bezit van een bedrijf. Dit idee vormt de basis voor investeringen om het product of dienst op de markt te brengen.

promo.boxes.copyright.440X300

Het belang van IE-rechten kan niet genoeg worden benadrukt.

Zo zijn er schattingen dat intellectueel eigendom verantwoordelijk is voor tussen de 45% en 75% van de waarde van Fortune 500 bedrijven.

Desalniettemin, verwaarlozen 60% van de Europese bedrijven vaak intellectueel eigendom wanneer zij nieuwe technologieën ontwikkelen.

chart.ip.fortune.500.nl

Voor het overleven van een start-up is het erg belangrijk om goed begeleid te worden op het gebied van IE.

Intellectueel eigendom van innovatieve producten is essentieel in de creatieve industrie. Feitelijk biedt IE voor bepaalde tijd het alleenrecht op het gebruik van creatieve ideeën.

IOEKTA’s diensten voor intellectueel eigendom zorgen ervoor dat uw innovatieve ideeën en technologieën juridisch zijn veilig gesteld, zodat u ze op de markt kunt brengen.

chart.eu.companies.ip.nl

Intellectueel eigendom staat centraal bij IOEKTA. Wij beschikken over gespecialiseerde kennis van regels en wetgeving van de EU, VS en Oost-Europese landen.

We bieden op veel verschillende gebieden van ICT-recht advies. Wij adviseren onder meer over het volgende:

– Contracten met betrekking tot intellectueel eigendom;
– Licensiecontracten en overdracht van technologie;
– Het op de markt brengen van uitvindingen;
– Management van intellectueel eigendom, inclusief identificatie, acquisitie, exploitatie, en handhaving;
– Intellectueel eigendom audit;

promo.boxes.creator.440X300

– Outsourcingscontracten;
– Evaluatie van patenten;
– Juridische audit van innovatieve activiteiten en bijbehorende risico’s;
– Juridisch onderzoek naar relevante wetgeving, voorschriften en standaarden;
– Beoordeling van technische documentatie;
– Controle voor juridische naleving van IE- en IT-gerelateerde producten, inclusief advies over productlabeling, verklaringen van conformiteit, merkgerelateerde zaken, productveiligheid, en instructie- en handboeken;
– Technologische ontwikkelingen in een bepaalde markt.

promo.boxes.law.440X300